Hoten mot personal inom exempelvis butiksnäring och offentlig sektor har ökat markant under de senaste åren. Allt fler företag och organisationer ser behovet av att skydda sin personal, speciellt vid ensamarbete. Tidigare fanns hoten främst inom verksamheter med pengahantering, men idag har hoten mot personal i andra branscher skapat behov för överfallslarm och bråklarm även där.

Överfallslarm

Med ett överfallslarm installerat kan personal snabbt kalla på hjälp. Överfallslarmet består av en eller flera knappar som placeras på lämpliga platser och kopplas direkt till larmcentral. Ofta installeras även övervakningskameror för att larmtjänst ska kunna avgöra vad för typ av hjälp som är lämplig. Larmcentralen vidarebefordrar larmet till polis. Överfallslarmet ger alltid prioriterad polisinsats. Ett utlöst larm kan av säkerhetsskäl inte återkallas, utan utryckning kommer alltid att ske.

Personskydd TWIG_Neo

Bråklarm

Med ett bråklarm kan personal uppmärksamma sina kollegor att något är fel. Bråklarmet består av en fast installation med en eller flera knappar som placeras på lämpliga platser. Ett utlöst larm uppmärksammar kollegor eller personal i angränsade lokaler att någon behöver hjälp. Det går även att ansluta bråklarmet till larmcentral.

Personlarm

Ett personlarm är en portabel enhet som bärs av en individ som behöver skyddas mot något. Det kan vara personal som vistas i riskfyllda miljöer eller privatpersoner som är utsatta för hot. Personlarmet kan utlösas på olika sätt beroende på vad personen ska skyddas mot. Antingen kan larmet utlösas av att personen manuellt trycker på larmknappen, men det kan också utlösas genom olika sensorer, t.ex. fallsensorer som varnar om personen har ramlat eller gassensorer som varnar om skadliga ämnen detekteras i personens omgivning. Personlarmet har ofta en inbyggd GPS, så att det går att spåra var larmbäraren befinner sig. Det går också att ansluta personlarmet till ett internt nätverk i de fall där det inte finns tillgång till mobilt nätverk.

Har du en verksamhet där du vill öka den personliga säkerheten för personalen? Då kan vi hjälpa dig att hitta rätt lösning. Vi utformar säkerhetslösningen efter varje unikt behov.

Kontakta oss om du behöver skydda dig eller din personal med personlarm, överfallslarm eller bråklarm.

Kontakta oss

  • Behöver du byta lås?
  • Vill du ha ett digitalt/elektroniskt lås på dina dörrar?
  • Är säkerheten i mitt hem omhändertagen?

Kontakta oss