Vi passerar dagligen många dörrar utan att tänka på dem. De öppnas och stängs automatiskt och vi tar dem för givet. Väl utformad dörrautomatik gör att dörren smälter in och känns som en naturlig del av miljön. Det gör lokaler och butiker tillgängliga för alla och skapar en välkomnande atmosfär.

LH Alarm erbjuder dörrautomatiker och skjutdörrsautomatiker. Alla våra  dörrautomatiker följer gällande standards vad gäller exempelvis brandsäkerhet. Ofta monteras även passersystem i anslutning till dörrautomatiker.

Det är högt slitage på dörrautomatiker. Om de inte fungerar som de ska kan det både skapa stor irritation och vara en säkerhetsrisk. Därför rekommenderar vi alltid service- och jouravtal när vi installerar ny dörrautomatik.

Produkter -dörrautomatik

Dörrautomatik

Svängdörrar är den vanligaste typen av dörrar i våra byggnader och fastigheter. Vår slagdörrsautomatik har bra prestanda och gör det enkelt att öppna och stänga även tunga dörrar såsom branddörrar. Vi kan enkelt anpassa dörrautomatiken till befintliga dörrar. Våra system av högsta kvalitet som uppfyller gällande säkerhetsstandarder.

Skjutdörrsautomatik

Automatiska skjutdörrar gör det enkelt och smidigt att förflytta sig mellan olika delar av en byggnad, men automatiska skjutdörrar är mer än så. De ska skydda fastigheten från och hålla utomstående utanför, samt skapa hälsosamma och estetiskt tilltalande inom- och utomhusmiljöer. Skjutdörrarna finns i många olika format för att smälta in och bli en del av omgivningen. De ska vara funktionella, fungera för alla behov och vara anpassningsbara när behoven förändras.

Det är mycket som måste beaktas när man väljer vilken typ av dörrautomatik man ska ha. När vi rekommenderar skjutdörrssystem tar vi hänsyn till detta i beräkningen: brandskydd, nödutgångar, inbrottsskydd, energieffektivitet, robusthet, estetik m.m.

Kontakta oss

  • Behöver du byta lås?
  • Vill du ha ett digitalt/elektroniskt lås på dina dörrar?
  • Är säkerheten i mitt hem omhändertagen?

Kontakta oss