Övervakningskameror

Övervakningskameror blir allt vanligare i samhället och har visat sig mycket framgångsrika både som brottsförebyggande åtgärd och för att skapa en högre generell trygghetskänsla. Användningsområdena växer ständigt då allt fler ser nödvändigheten i att skydda personal eller egendom. Övervakningskameran talar på bara någon sekund om vem eller vilka som står på andra sida dörren eller vistas inom ett avspärrat område, vad som händer nere på lagret eller bakom hyllorna i butiken. Ofta används övervakningskameran som ett komplement till inbrottslarmet, då kameran snabbt kan hjälpa en larmcentral att avgöra vilken typ av åtgärd som ett utlöst inbrottslarm ska resultera i.

Under senare år har många nya användningsområden vuxit fram, t.ex. kan övervakning av en avfallsstation ske med en IR-kamera. Då kan självantändande bränder snabbt både upptäckas, lokaliseras och släckas.

Hur jobbar vi med övervakningskameror?

När du vill ha hjälp att bygga ett säkerhetssystem med kameraövervakning startar vi projektet med en analys- och projekteringsfas. Vi går igenom specifika behov och krav, fastighetens utformning och närområdets riskzoner som behöver skyddas extra. Varje övervakningsobjekt är unikt. Därför besöker vi alltid verksamheten på plats för att lokalisera lämpliga placeringar för övervakningskamerorna. I samband med detta kan vi också ge tips på andra skyddande åtgärder som skulle förbättra säkerheten, såsom säkerhetsgaller, bråklarm m.m.

Vilka komponenter ingår i ett komplett kameraövervakningssystem?

  • Övervakningskameror
  • Nätverksanslutning eller mobil uppkoppling via 4G
  • Digital bildöverföring
  • Bildlagring via lokal lagringsmedia eller hosting-tjänster
  • Mjukvara

När behövs tillstånd för kameraövervakning?

Tillstånd för kameraövervakning krävs om man avser att övervaka en plats som är fritt upplåten för allmänheten. Detta gäller oavsett om det platsen är ett offentligt eller privat område. Strikt privata utrymmen eller områden som inte anses upplåtna för allmänheten är bostäder, villatomter, trappuppgångar i flerfamiljehus eller utrymmen och områden på arbetsplatser där allmänheten inte tillåts uppehålla sig.

LH Alarm kan stötta med kunskap och erfarenhet vid tillståndsansökan. Di kan läsa mer om kameralagen här.

Vill du läsa mer om tillstånd för kameraövervakning hittar du bra information hos Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

Kontakta oss

  • Behöver du byta lås?
  • Vill du ha ett digitalt/elektroniskt lås på dina dörrar?
  • Är säkerheten i mitt hem omhändertagen?

Kontakta oss