Om oss

LH Alarm har funnits i mer än 40 år och är en välkänd säkerhetsleverantör i Stockholmsregionen, med ett stort nätverk av säkerhetspartners i hela Nordeuropa. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar inom lås, larm, övervakning och passersystem – hela vägen från projektering till installation, integration och service.

Genom åren har vi erbjudit säkerhetslösningar och ökat tryggheten hos tusentals kunder. Vår framgång kommer av personlig kundkontakt, spetskompetens, driftsäkra anläggningar och att alltid vara tillgängliga för kunden. Den säkerhetsutrustning och de system som vi erbjuder är lätthanterliga, driftsäkra och av högsta tekniska kvalitet.

Vi är inte bundna till ett specifikt fabrikat eller en leverantör. Det göra att vi kan leverera den bästa lösningen utifrån behov och önskemål. Som säkerhetsleverantör erbjuder vi support, dygnet runt alla dagar i veckan.

Med en stark organisation och välutbildade tekniker har vi rätt förutsättningar för att kunna erbjuda säkerhetssystem som skyddar och ger trygghet. Som kund hos LH Alarm kan du känna dig trygg med att du får den hjälp du behöver, när du än behöver den!

Godkänd larminstallatör - klass 1-4

Som larminstallatör ställs det höga krav på oss från kunder och försäkringsbolag. LH Alarm är av polisen en godkänd larminstallatör och har försäkringsbolagens samtliga godkännanden i klasserna 1, 2, 3 och 4. Genom att vi är behöriga i högsta larmklass 4, kan vi erbjuda larmsystem för fastigheter, objekt och personer med högsta skyddsbehov. Årliga stickprovskontroller från certifierings- och kontrollorgan säkerställer att vi behåller vår höga säkerhetsstandard och levererar i enlighet med vad respektive skyddsobjekt kräver. Våra säkerhetsingenjörer följer ett utvecklingsprogram och genomgår vart 5:e år en recertifiering som säkerställer att vi bibehåller vår höga kunskapsnivå och att våra säkerhetsinstallationer upprättas i enlighet med nytillkomna eller förändrade regler.

LH Alarm har upprättat och underhåller ett dokumenterat ledningssystem för kvalitet i överensstämmelse med de krav och anvisningar som finns i kvalitetsstandarden ISO 9001:2015.

LH Alarm är ett diplomerat trippel-A företag sedan 1998.

En del av Prosero Security Group

LH Alarm är sedan 2017 en del av Prosero Security Group, en av Nordens ledande säkerhetskoncerner. I Prosero förenas den lokala närvaron och entreprenörskapet med styrkan av nordisk best practice, det mindre företagets snabbhet med den stora gruppens kompetens, trygghet och utvecklingskraft.

Idag består Prosero av mer än 80 bolag med över 90 000 kunder i norra Europa, och omsätter tillsammans över 4 miljarder SEK. Som en del i en större koncern kan LH Alarm dra nytta av fördelar vad gäller samarbeten och kunskapsdelning inom en mängd olika specialistområden.

JS 3

Hur vi jobbar

Vi behöver förstå kundens säkerhetsbehov, krav och önskemål för att skräddarsy den bästa lösningen. Därför inleder vi alltid nya kundrelationer med en grundlig analys och besök ute på plats för att förstå kunden, behovet och kringliggande närområde. Med vår långa erfarenhet kan vi se brister i nuvarande säkerhetssystem och uppmärksamma säkerhetsrisker som behöver åtgärdas. Utifrån behov, önskemål och lokala förutsättningar designar vi ett komplett säkerhetssystem som lever upp till förväntningarna, både funktionsmässigt och ekonomiskt, samt följer rådande försäkringskrav. När du som kund är nöjd med förslaget installerar vi det som vi kommit överens om.

På LH Alarm släpper vi inte våra kunder vid avslutad installation. Efter att systemet är driftsatt kan vi erbjuda service- och underhållsavtal. Med en vår kunniga telefonsupport löser vi snabbt och enkelt många problem. Vid behov av tekniker på plats är vi alltid väl förberedda, så att vi kan avhjälpa felet direkt.

Som kund kan du kan känna dig helt trygg i att vi kommer att vägleda er till den bästa lösningen. Vi tar fullt ansvar för projektet i sin helhet och samarbetar bara med de mest välrenommerade bevakningsbolagen och larmcentralerna.

Kvalitets- och miljöarbete

Kvalitet

LH Alarm har upprättat och underhåller ett dokumenterat ledningssystem för kvalitet i överensstämmelse med de krav och anvisningar som finns i kvalitetsstandarden

ISO 9001:2015.

Kvalitetsledningssystemet omfattar hela verksamheten och ger förutsättningar för kvaliteten blir rätt från början. Kvalitetsledningssystemet säkerställer att kraven på verksamheten uppnås, det gäller såväl externa som interna krav.  Kvalitetsledningssystemet dokumentation är sådan som hänför sig till den övergripande organisationen och administrationen av aktiviteter som inverkar på kvaliteten. Kvalitetsledningssystemet är dokumenterat i en kvalitetsmanual samt en rutinhandbok.

KVALITETSPOLICY

Hos LH Electronic Alarm AB innebär kvalitet följande:

 • Vi ska leverera säkerhetsanläggningar med hög driftsäkerhet
 • Vi ska finnas tillgängliga för våra kunder dygnet runt, året om
 • Vi ska bemöta våra kunder på ett personligt sätt med stort engagemang
 • Vi ska genom våra processer säkerställa att vi uppfyller ställda krav och att vi ständigt förbättrar vårt kvalitetsledningssystem

Att arbeta i linje med denna policy innebär också uppfyllelse av vårt övergripande mål, att verka som en konkurrenskraftig och framgångsrik organisation.

Vägen dit är:

 • Ett fungerande kvalitetsledningssystem
 • Ansvar och engagemang för kunden
 • Ömsesidigt förtroende inom företaget
 • Kompetensutveckling

KVALITETSMÅL

Våra övergripande kvalitetsmål är tre:

 • Att verka som en konkurrenskraftig och framgångsrik organisation.
 • Att alltid finnas tillgängliga för våra kunder.
 • Att alltid leverera driftsäkra anläggningar.

Miljö

LH Alarms miljöarbete ska bidra till en varaktigt hållbar samhällsutveckling.

Med utgångspunkt i lagar, förordningar och föreskrifter ska LH Alarm bidra till uppfyllandet av de nationella miljömål som har koppling till verksamhetens olika miljöpåverkande aktiviteter. Miljöpåverkan från LH Alarms tjänster uppstår främst i transporter, lokaler, inköp, hantering av restprodukter och genom individens handlande. Miljöarbetet integreras i alla delar av verksamheten och ska säkerställa att LH Alarms miljömål uppnås.

Miljöpolicy

LH Electronic Alarm AB ska arbeta aktivt med de miljöpåverkande aktiviteterna genom att ha strikt hantering av miljöskadligt material, och att i möjligaste mån, inom sin administration och övriga arbete använda miljövänligt material. Vi ska sträva efter att, där så är möjligt, alltid göra miljövänliga inköp för att nå ett så lågt miljöslitage som möjligt.

 • Alla medarbetare inom LH Electronic Alarm skall överväga miljöaspekterna inför varje beslut
 • LH Electronic Alarm ska utbilda och stimulera medarbetarna så att miljötänkandet blir integrerat i hela verksamheten och tillse att personalen har tillräcklig kunskap om relevant miljölagstiftning
 • LH Electronic Alarm ska i första hand använda entreprenörer, leverantörer och material som uppfyller LH Electronic Alarm´s miljökrav
 • LH Electronic Alarm ska arbeta med kontinuerliga förbättringar enligt uppställda mål för miljöarbetet
 • Policyn ska göras känd och tillämpas i hela verksamheten

Vi ska arbeta för att tillsammans med leverantörer och underleverantörer nå ett så lågt miljöslitage som möjligt.

LH alarms historia

LH Alarm startade 1979 under namnet LH Electronic.
Kunderbjudandet bestod då i huvudsak av installation av inbrottslarm, brandlarm och kodlås, till villor, företag och postkontor.

 • 1979 Företaget startade
 • 1984  Företaget utökade och omfattade även installationer av kösystem till banker, postkontor och apotek.​
 • 1987 Företaget namnändrade till aktiebolaget LH Electronic Alarm AB
 • 1989  LH Electronic Alarm erhöll AB FSAB godkännande (installation av Försäkringsanläggningar).
  LH Alarm startar också sin Jourverksamhet som ger våra kunder support och hjälp på plats dygnet runt.
 • 1996 LH Alarm flyttade till nya lokaler i Skarpnäck.​
 • 1998 Företaget erhåller AAA godkännande (högsta kreditvärdighet).​
 • 2001 Verksamheten renodlades och slutade med service och installationer av kösystem. Verksamheten omfattade nu endast försäljning av säkerhetssystem.​
 • 2003 LH alarm erhåller kvalitetssystem enligt ISO 9001.
 • 2004 Hyrköp införs i vårt sortiment. Våra kunder kan nu mycket förmånligt finansiera larmanläggningen.
 • 2008 LH Alarm startar verksamhet via partnernät i Sverige för att kunna erbjuda installation/service i övriga regioner i Sverige.
 • 2010 LH Alarm utökar sin produktportfölj och erbjuder ett mycket brett sortiment med kompletta lösningar inom inbrott/brand/överfall/lås/CCTV.  med mera
 • 2014 LH Alarm startar sin hostingtjänst för passagesystem som idag används av många bostadsrättsföreningar
 • 2015 LH Alarm erhåller Larmklass 4 (högsta larmklass)
 • 2017 LH Alarm blir en del av Prosero Security AB