Med en porttelefon eller portvideotelefon släpps besökare enkelt in samtidigt som du får full kontroll på vem som vistas i lokalen eller fastigheten. LH Alarm erbjuder moderna porttelefonilösningar för alla behov. Tillsammans med kunden ser vi över behovet och rekommenderar den mest lämpade och kostnadseffektivaste lösningen.

Portelefoni för flerbostadshus och bostadsrättsföreningar

Portelefoni via mobiltelefon ger flera fördelar. Ingen kabeldragning krävs vilket ger kostnadseffektiv installation. Boende kan enkelt öppna dörren för besökare via mobiltelefonen, oavsett var den boende befinner sig.

Fast monterade portvideotelefoner med display i lägenheterna låter den boende se besökaren på en fast skärm i lägenheten. Systemet är kabelbaserat men kan utnyttja befintligt kablage vilket minskar installationskostnaderna. Det går att systemet med mobiltelefoni, så de som inte önskar ha en portvideotelefon i lägenheten kan använda sin mobiltelefon.

Portelefoni med svarstelefon innebär att varje lägenhet har en egen svarstelefon. Denna är knuten till respektive lägenhet och därför behövs ingen administration vid in-och utflytt.

 

Porttelefoni för företag, organisationer och offentlig verksamhet

För kunder som har ett större flöde av människor rekommenderar vi att koppla porttelefonen till företagets egen telefonväxel. Det går att styra till vilka svarsgrupper samtalen ska gå, till en prioriteringslista eller per individuell mobil/kontorstelefon.

Kontakta oss

  • Behöver du byta lås?
  • Vill du ha ett digitalt/elektroniskt lås på dina dörrar?
  • Är säkerheten i mitt hem omhändertagen?

Kontakta oss